Välkommen till RÄKNA MED MIG!

Du har just kommit till en sida full med föreläsningar inom diverse naturorienterade ämnen med matematisk karaktär på gymnasienivå. Under respektive kurs finner ni föreläsningar som ligger i kronologisk ordning(se info nedan). Min tanke med dessa filmer var att skapa ett mer djupgående material än det som fanns på nätet. Det finns många lärare som lägger ut små klipp om specifika områden men jag saknade längre genomgångar och exempeluppgifter. Därför är mina filmer lite längre men jag hoppas och tror att de också ger mer för den som sätter sig ner fokuserat och tittar. I vissa kurser är filmerna så genomgående och fyllda med exempel att man skulle kunna se det som ett innehåll för en elev som läser på distans. Tanken är också att man som elev kan få grundläggande kunskaper även om man missat någon eller flera lektioner. Materialet ligger även på min youtubekanal men jag skapade sidan för att ge elever en mer översiktlig bild. Som ni märker är sidan under konstruktion så kika in ofta efter uppdateringar. Om ni finner fel, vilket kan hända, maila gärna så ordnar jag en annotering i klippet. Glöm inte heller att ställa in youtubespelaren på högsta upplösning så att ni tydligt ser. Lycka till! /Börje

Om mig!

Jag heter Börje Sundvall och är legitimerad gymnasielärare i ämnena matematik, fysik och kemi. För närvarande jobbar jag på LBS i Halmstad. Jag har undervisat sedan 2007 och drog igång detta videoprojekt 2013. Jag brinner för mina ämnen och strävar efter att även mina elever ska se tjusningen i de naturvetenskapliga ämnena. Ofta får man höra vad man ska ha det ena eller det andra till och tyvärr har många elever en negativ inställning till många av mina ämnen. Men jag är av följande uppfattning. Gällande matematik kan man se fördelarna ur olika synvinklar. Självklart är vissa delar av matematiken direkt praktiska och tillämpningsbara så som procenträkning och dess tillämpningar som lån och ränta o.s.v. Detta har man nytta av i sitt privatliv. Men man läser också en stor mängd matematik som man kanske känner inte har så stora tillämpningar i privatlivet, men det är inte bara privatlivet man förbereds för i skolan utan framförallt ett framtida yrkesliv! Men inte heller i ett framtida yrkesliv kommer man ha nytta av mycket matematik man lärt sig, men nu kommer vi till matematikens bonusförmågor. I matematik utvecklar man en problemlösarförmåga, och detta har man nytta av både privat och i yrkeslivet. Gällande övriga naturvetenskapliga ämnen så som exempelvis fysik och kemi kommer matematiken in som ett självklart verktyg. Generellt finns det utöver allmänbildning, problemlösarförmåga även en annan aspekt gällande de naturvetenskapliga ämnena. För att kunna deltaga aktivt i demokratiska processer och även förhålla sig kritiskt till diverse information krävs en grund i de naturvetenskapliga ämnena. Många konflikter idag bygger på okunskap. Med dessa ord hoppas jag att ni får en någorlunda samlad bild av nyttan med de naturvetenskapliga ämnena, eller åtminstone min syn på det.