Förkunskaper & tips inför Fysik 1

Lite "bra att veta" och tips inför gymnasiekursen Fysik 1. Jag pratar bland annat om enhetsomvandlingar, SI-enheter, potensräkning, potenslagarna, prefix, grundpotensform, enhetsanalys och ommöblering av formler. Försök att se filmen i högsta upplösning då det är lättast att se texten då.

Rörelse del 1 av 2

Videolektion 1 av 2 där jag behandlar begreppet rörelse, som är en del av fysikkursen Fysik 1 i gymnasiet. Jag har först genomgång av grundläggande begrepp sedan visar jag rikligt med exempeluppgifter. Jag går igenom begreppen hastighet, acceleration, momentanhastighet, momentanacceleration, medelhastighet, medelacceleration, tyngdacceleration och visar hur man kan illustrera detta grafiskt. Jag går även igenom hastighet och sträckaformlerna samt gör grafiska härledningar utav vissa och gör exempeluppgifter med rörelser i både en och två dimensioner.

Rörelse del 2 av 2

Videolektion 2 av 2 där jag behandlar begreppet rörelse, som är en del av fysikkursen Fysik 1 i gymnasiet. Jag har först genomgång av grundläggande begrepp sedan visar jag rikligt med exempeluppgifter. Jag går igenom begreppen hastighet, acceleration, momentanhastighet, momentanacceleration, medelhastighet, medelacceleration, tyngdacceleration och visar hur man kan illustrera detta grafiskt. Jag går även igenom hastighet och sträckaformlerna samt gör grafiska härledningar utav vissa och gör exempeluppgifter med rörelser i både en och två dimensioner.

Krafter del 1 av 2

Genomgång i gymnasiekursen fysik 1. Detta är första videon av två som jag pratar om olika typer av krafter samt Newtons tre lagar. Jag gör rikligt med exempel av olika svårighetsgrad. Tips är att titta på högsta upplösningen då det annars kan vara svårt att se.

Krafter del 2 av 2

Genomgång i gymnasiekursen fysik 1. Detta är andra videon av två som jag pratar om olika typer av krafter samt Newtons tre lagar. Jag gör rikligt med exempel av olika svårighetsgrad. Tips är att titta på högsta upplösningen då det annars kan vara svårt att se.

Energi del 1 av 2

Första videon av två där jag går igenom grundläggande kunskaper om avsnittet energi i gymnasiekursen fysik 1. Jag har först genomgång av grundläggande begrepp sedan följer rikligt med exempeluppgifter av varierad svårighetsgrad. Det som gås igenom är bland annat bevarande av energi, energiprincipen, energiomvandlingar, rörelseenergi(kinetisk energi), lägesenergi(potentiell energi), termisk energi(värme), arbete, friktion, effekt och verkningsgrad. Du bör vara insatt i hur krafter fungerar för att hänga med(tips, se mina videos om krafter). Försök att se filmen i högsta upplösning då det är lättast att se texten då. Lycka till!

Energi del 2 av 2

Andra videon av två där jag går igenom grundläggande kunskaper om avsnittet energi i gymnasiekursen fysik 1. Jag har först genomgång av grundläggande begrepp sedan följer rikligt med exempeluppgifter av varierad svårighetsgrad. Det som gås igenom är bland annat bevarande av energi, energiprincipen, energiomvandlingar, rörelseenergi(kinetisk energi), lägesenergi(potentiell energi), termisk energi(värme), arbete, friktion, effekt och verkningsgrad. Du bör vara insatt i hur krafter fungerar för att hänga med(tips, se mina videos om krafter). Försök att se filmen i högsta upplösning då det är lättast att se texten då. Lycka till!

Termofysik: Tryck & lyftkraft

Genomgång i gymnasiekursen Fysik 1 gällande tryck och lyftkraft. Jag går igenom klassiskt tryck men även vätsketryck och lufttryck. Jag tar även upp lyftkraft(arkimedes princip). Det är både genomgång och uppgiftsexempel.

Termofysik: Värme & tillstånd för ideala gaser

Genomgång i gymnasiekursen Fysik 1 gällande värme och tillstånd för ideala gaser. Jag går igenom begreppet värme och specifik värmekapacitet samt smältvärme och förångningsvärme. Jag pratar även om tillstånd för ideala gaser gällande tryck temperatur och volym samt visar tillämpningar. Det är både genomgång och uppgiftsexempel.

Rörelsemängd och impuls del 1 av 2

Video 1 av 2 med grundlig genomgång och rikligt med exempel av begreppen rörelsemängd och impuls som är en del av gymnasiekursen fysik 1.

Rörelsemängd och impuls del 2 av 2

Video 2 av 2 med grundlig genomgång och rikligt med exempel av begreppen rörelsemängd och impuls som är en del av gymnasiekursen fysik 1.

Ellära del 1 av 4

Detta är första videon av fyra där jag går igenom grundläggande begrepp gällande ellära i gymnasiekursen fysik 1. Video ett och två behandlar grundläggande begrepp medan i video tre och fyra löser jag en mängd exempeluppgifter. Begrepp som gås igenom är bland annat laddningar, coulombs lag, ström, spänning, motstånd/resistans, resistivitet, elektriska kretsar, ersättningsresistans, elektrisk effekt, elektriska fält, elektrisk fältstyrka, Kirchhoffs lagar, Ohms lag, amperemeter, voltmeter m.m. Obs! Titta på videon i högsta upplösning för att få tydligast bild!

Ellära del 2 av 4

Detta är andra videon av fyra där jag går igenom grundläggande begrepp gällande ellära i gymnasiekursen fysik 1. Video ett och två behandlar grundläggande begrepp medan i video tre och fyra löser jag en mängd exempeluppgifter. Begrepp som gås igenom är bland annat laddningar, coulombs lag, ström, spänning, motstånd/resistans, resistivitet, elektriska kretsar, ersättningsresistans, elektrisk effekt, elektriska fält, elektrisk fältstyrka, Kirchhoffs lagar, Ohms lag, amperemeter, voltmeter m.m. Obs! Titta på videon i högsta upplösning för att få tydligast bild!

Ellära del 3 av 4

Detta är tredje videon av fyra där jag går igenom grundläggande begrepp gällande ellära i gymnasiekursen fysik 1. Video ett och två behandlar grundläggande begrepp medan i video tre och fyra löser jag en mängd exempeluppgifter. Begrepp som gås igenom är bland annat laddningar, coulombs lag, ström, spänning, motstånd/resistans, resistivitet, elektriska kretsar, ersättningsresistans, elektrisk effekt, elektriska fält, elektrisk fältstyrka, Kirchhoffs lagar, Ohms lag, amperemeter, voltmeter m.m. Obs! Titta på videon i högsta upplösning för att få tydligast bild!

Ellära del 4 av 4

Detta är fjärde videon av fyra där jag går igenom grundläggande begrepp gällande ellära i gymnasiekursen fysik 1. Video ett och två behandlar grundläggande begrepp medan i video tre och fyra löser jag en mängd exempeluppgifter. Begrepp som gås igenom är bland annat laddningar, coulombs lag, ström, spänning, motstånd/resistans, resistivitet, elektriska kretsar, ersättningsresistans, elektrisk effekt, elektriska fält, elektrisk fältstyrka, Kirchhoffs lagar, Ohms lag, amperemeter, voltmeter m.m. Obs! Titta på videon i högsta upplösning för att få tydligast bild!

Kärnfysik del 1 av 3

Detta är video 1 av 3 där jag går igenom kärnfysik som är ett moment i gymnasiekursen Fysik 1. Del 1 och 2 är teoretisk genomgång av grundläggande begrepp medan del 3 är exempeluppgifter. Områden som gås igenom är ex. atomens uppbyggnad, periodiska systemet, grundämnen och isotoper, kärnreaktioner, afasönderfall, betasönderfall, frigjord energi vid kärnreaktioner, fission, fusion, strålning, elektromagnetisk strålning, halveringstid, aktivitet och strålningens skadepåverkan. Om du har möjlighet så se filmerna i full HD (1080p), d.v.s. högsta kvalitet för bäst bild.

Kärnfysik del 2 av 3

Detta är video 2 av 3 där jag går igenom kärnfysik som är ett moment i gymnasiekursen Fysik 1. Del 1 och 2 är teoretisk genomgång av grundläggande begrepp medan del 3 är exempeluppgifter. Områden som gås igenom är ex. atomens uppbyggnad, periodiska systemet, grundämnen och isotoper, kärnreaktioner, afasönderfall, betasönderfall, frigjord energi vid kärnreaktioner, fission, fusion, strålning, elektromagnetisk strålning, halveringstid, aktivitet och strålningens skadepåverkan. Om du har möjlighet så se filmerna i full HD (1080p), d.v.s. högsta kvalitet för bäst bild.

Kärnfysik del 3 av 3

Detta är video 3 av 3 där jag går igenom kärnfysik som är ett moment i gymnasiekursen Fysik 1. Del 1 och 2 är teoretisk genomgång av grundläggande begrepp medan del 3 är exempeluppgifter. Områden som gås igenom är ex. atomens uppbyggnad, periodiska systemet, grundämnen och isotoper, kärnreaktioner, afasönderfall, betasönderfall, frigjord energi vid kärnreaktioner, fission, fusion, strålning, elektromagnetisk strålning, halveringstid, aktivitet och strålningens skadepåverkan. Om du har möjlighet så se filmerna i full HD (1080p), d.v.s. högsta kvalitet för bäst bild.