Mekaniska vågor del 1 av 4

Detta är video 1 av 4 där jag går igenom mekaniska vågor som är en del an gymnasiekursen Fysik 2. Begrepp som gås igenom: Egenskaper för en våg så som våglängd, amplitud, period och frekvens samt olika typer av vågrörelser så som transversella och longitudinella vågor. Vågor kan också genomgå brytning, böjning och reflektion vilket jag också tar upp. Vi tittar på hur vågor interagerar med varandra d.v.s. interferens(konstruktiv och destruktiv) och hur detta exempelvis kan generera stående vågor. Vidare kikar vi på hur man kan studera stående vågor i diverse instrument och göra ton och frekvensberäkningar. Avslutningsvis pratar jag mer om ljud och egenskaper så som intensitet och ljudnivå.

Mekaniska vågor del 2 av 4

Detta är video 2 av 4 där jag går igenom mekaniska vågor som är en del an gymnasiekursen Fysik 2. Begrepp som gås igenom: Egenskaper för en våg så som våglängd, amplitud, period och frekvens samt olika typer av vågrörelser så som transversella och longitudinella vågor. Vågor kan också genomgå brytning, böjning och reflektion vilket jag också tar upp. Vi tittar på hur vågor interagerar med varandra d.v.s. interferens(konstruktiv och destruktiv) och hur detta exempelvis kan generera stående vågor. Vidare kikar vi på hur man kan studera stående vågor i diverse instrument och göra ton och frekvensberäkningar. Avslutningsvis pratar jag mer om ljud och egenskaper så som intensitet och ljudnivå.

Mekaniska vågor del 3 av 4

Detta är video 3 av 4 där jag går igenom mekaniska vågor som är en del an gymnasiekursen Fysik 2. Begrepp som gås igenom: Egenskaper för en våg så som våglängd, amplitud, period och frekvens samt olika typer av vågrörelser så som transversella och longitudinella vågor. Vågor kan också genomgå brytning, böjning och reflektion vilket jag också tar upp. Vi tittar på hur vågor interagerar med varandra d.v.s. interferens(konstruktiv och destruktiv) och hur detta exempelvis kan generera stående vågor. Vidare kikar vi på hur man kan studera stående vågor i diverse instrument och göra ton och frekvensberäkningar. Avslutningsvis pratar jag mer om ljud och egenskaper så som intensitet och ljudnivå.

Mekaniska vågor del 4 av 4

Detta är video 4 av 4 där jag går igenom mekaniska vågor som är en del an gymnasiekursen Fysik 2. Begrepp som gås igenom: Egenskaper för en våg så som våglängd, amplitud, period och frekvens samt olika typer av vågrörelser så som transversella och longitudinella vågor. Vågor kan också genomgå brytning, böjning och reflektion vilket jag också tar upp. Vi tittar på hur vågor interagerar med varandra d.v.s. interferens(konstruktiv och destruktiv) och hur detta exempelvis kan generera stående vågor. Vidare kikar vi på hur man kan studera stående vågor i diverse instrument och göra ton och frekvensberäkningar. Avslutningsvis pratar jag mer om ljud och egenskaper så som intensitet och ljudnivå.

Ljusvågor del 1 av 4

Detta är video 1 av 4 där jag pratar om ljus eller snarare elektromagnetisk strålning. Jag förklarar begrepp som böjning, reflektion och brytning av ljus samt vilka fenomen som kan uppstå vid interferens av ljus. Jag visar också exempeluppgifter som jag löser för att allt ska bli tydligt.

Ljusvågor del 2 av 4

Detta är video 2 av 4 där jag pratar om ljus eller snarare elektromagnetisk strålning. Jag förklarar begrepp som böjning, reflektion och brytning av ljus samt vilka fenomen som kan uppstå vid interferens av ljus. Jag visar också exempeluppgifter som jag löser för att allt ska bli tydligt.

Ljusvågor del 3 av 4

Detta är video 3 av 4 där jag pratar om ljus eller snarare elektromagnetisk strålning. Jag förklarar begrepp som böjning, reflektion och brytning av ljus samt vilka fenomen som kan uppstå vid interferens av ljus. Jag visar också exempeluppgifter som jag löser för att allt ska bli tydligt.

Ljusvågor del 4 av 4

Detta är video 4 av 4 där jag pratar om ljus eller snarare elektromagnetisk strålning. Jag förklarar begrepp som böjning, reflektion och brytning av ljus samt vilka fenomen som kan uppstå vid interferens av ljus. Jag visar också exempeluppgifter som jag löser för att allt ska bli tydligt.

Fysik 2 - Tvådimensionell rörelse - kastparabler

I den här videon går jag igenom tvådimensionell rörelse i form av kastparabler/projektilbanor. Jag visar hur man med hjälp av rörelseformlerna man lärde sig i Fysik 1 delar upp problemen i x och y-led. Jag räknar också många exempeluppgifter för att allt ska bli tydligt.

Fysik 2 - Cirkulär rörelse

I den här videon går jag igenom cirkulär rörelse och kopplar både centripetalkraft och centripetalacceleration till detta. Jag gör även många exempeluppgifter så att allt ska bli enkelt att förstå.

Fysik 2 - Kraftmoment

I den här videon går jag igenom begreppet kraftmoment. Jag visar hur man även måste ta hänsyn till kraftmoment då man beräknar jämviktsvillkor. Jag räknar också en mängd exempeluppgifter så att allt ska bli enkelt att förstå.

Lösningar: Kraftmoment, cirkulär och tvådimensionell rörelse del 1 av 2

Detta är video 1 av 2 där jag löser uppgifter inom kraftmoment(vridmoment), cirkelrörelser samt tvådimensionell rörelse så som kaströrelser. Detta är moment som ingår i gymnasiekursen Fysik 2. Begrepp så som centripetalkraft, centripetalacceleration m.m. behandlas. Vänligen se filmerna i full HD(1080p) då man ser tydligast då.

Lösningar: Kraftmoment, cirkulär och tvådimensionell rörelse del 2 av 2

Detta är video 2 av 2 där jag löser uppgifter inom kraftmoment(vridmoment), cirkelrörelser samt tvådimensionell rörelse så som kaströrelser. Detta är moment som ingår i gymnasiekursen Fysik 2. Begrepp så som centripetalkraft, centripetalacceleration m.m. behandlas. Vänligen se filmerna i full HD(1080p) då man ser tydligast då.

Fältlära: Gravitationella, elektriska och magnetiska fält del 1 av 3

Video 1 av 3 där jag går igenom olika typer av fält(gravitationella, elektriska & magnetiska). Jag berättar hur de uppstår och vad de påverkar. I del 3 räknar jag också lämpliga exempeluppgifter av olika svårighetsgrad. Glöm inte att ställa in videon på högsta upplösning(1080p) så att du ser tydligt.

Fältlära: Gravitationella, elektriska och magnetiska fält del 2 av 3

Video 2 av 3 där jag går igenom olika typer av fält(gravitationella, elektriska & magnetiska). Jag berättar hur de uppstår och vad de påverkar. I del 3 räknar jag också lämpliga exempeluppgifter av olika svårighetsgrad. Glöm inte att ställa in videon på högsta upplösning(1080p) så att du ser tydligt.

Fältlära: Gravitationella, elektriska och magnetiska fält del 3 av 3

Video 3 av 3 där jag går igenom olika typer av fält(gravitationella, elektriska & magnetiska). Jag berättar hur de uppstår och vad de påverkar. I del 3 räknar jag också lämpliga exempeluppgifter av olika svårighetsgrad. Glöm inte att ställa in videon på högsta upplösning(1080p) så att du ser tydligt.

Rörelser i fält del 1 av 4

Detta är video 1 av 4 där jag pratar om hur föremål rör sig i olika typer av fält. De två första filmerna är teorigenomgångar medan i de två sista visar jag exempeluppgifter. Begrepp så som magnetiska, elektriska och gravitationella krafter och fält tas upp. Jag kopplar till centripetalkraft samt Newtons andra lag och tittar på tillämpningar så som hastighetsfilter, partikelacceleratorer och analysapparatur. Glöm inte att se filmerna i bästa upplösning(1080p) då ni ser tydligast då. Lycka till!

Rörelser i fält del 2 av 4

Detta är video 2 av 4 där jag pratar om hur föremål rör sig i olika typer av fält. De två första filmerna är teorigenomgångar medan i de två sista visar jag exempeluppgifter. Begrepp så som magnetiska, elektriska och gravitationella krafter och fält tas upp. Jag kopplar till centripetalkraft samt Newtons andra lag och tittar på tillämpningar så som hastighetsfilter, partikelacceleratorer och analysapparatur. Glöm inte att se filmerna i bästa upplösning(1080p) då ni ser tydligast då. Lycka till!

Rörelser i fält del 3 av 4

Detta är video 3 av 4 där jag pratar om hur föremål rör sig i olika typer av fält. De två första filmerna är teorigenomgångar medan i de två sista visar jag exempeluppgifter. Begrepp så som magnetiska, elektriska och gravitationella krafter och fält tas upp. Jag kopplar till centripetalkraft samt Newtons andra lag och tittar på tillämpningar så som hastighetsfilter, partikelacceleratorer och analysapparatur. Glöm inte att se filmerna i bästa upplösning(1080p) då ni ser tydligast då. Lycka till!

Rörelser i fält del 4 av 4

Detta är video 4 av 4 där jag pratar om hur föremål rör sig i olika typer av fält. De två första filmerna är teorigenomgångar medan i de två sista visar jag exempeluppgifter. Begrepp så som magnetiska, elektriska och gravitationella krafter och fält tas upp. Jag kopplar till centripetalkraft samt Newtons andra lag och tittar på tillämpningar så som hastighetsfilter, partikelacceleratorer och analysapparatur. Glöm inte att se filmerna i bästa upplösning(1080p) då ni ser tydligast då. Lycka till!

Induktion del 1 av 4

Detta är video 1 av 4 där jag pratar om begreppet induktion som är en del i gymnasiekursen Fysik 2. I video 1 till 3 har jag genomgång av olika moment och begrepp medan jag i video 4 löser exempeluppgifter. Jag pratar om olika sätt att se på induktion samt visar hur en inducerad spänning och i sint tur en inducerad ström bildas samt vilken koppling det har till magnetiska fält. Jag går igenom hur man kan avgöra vilken riktning den inducerade strömmen har d.v.s. Lenz lag. Jag visar även hur vi generellt ser på induktion m.h.a. Faradays lag. Jag går även igenom tillämpningar så som hur en enkel generator är uppbyggd och egenskaper hos en växelström samt hur en transformator fungerar. Se till att titta på videon i full upplösning(1080p) för att se tydligt. Lycka till!

Induktion del 2 av 4

Detta är video 2 av 4 där jag pratar om begreppet induktion som är en del i gymnasiekursen Fysik 2. I video 1 till 3 har jag genomgång av olika moment och begrepp medan jag i video 4 löser exempeluppgifter. Jag pratar om olika sätt att se på induktion samt visar hur en inducerad spänning och i sint tur en inducerad ström bildas samt vilken koppling det har till magnetiska fält. Jag går igenom hur man kan avgöra vilken riktning den inducerade strömmen har d.v.s. Lenz lag. Jag visar även hur vi generellt ser på induktion m.h.a. Faradays lag. Jag går även igenom tillämpningar så som hur en enkel generator är uppbyggd och egenskaper hos en växelström samt hur en transformator fungerar. Se till att titta på videon i full upplösning(1080p) för att se tydligt. Lycka till!

Induktion del 3 av 4

Detta är video 3 av 4 där jag pratar om begreppet induktion som är en del i gymnasiekursen Fysik 2. I video 1 till 3 har jag genomgång av olika moment och begrepp medan jag i video 4 löser exempeluppgifter. Jag pratar om olika sätt att se på induktion samt visar hur en inducerad spänning och i sint tur en inducerad ström bildas samt vilken koppling det har till magnetiska fält. Jag går igenom hur man kan avgöra vilken riktning den inducerade strömmen har d.v.s. Lenz lag. Jag visar även hur vi generellt ser på induktion m.h.a. Faradays lag. Jag går även igenom tillämpningar så som hur en enkel generator är uppbyggd och egenskaper hos en växelström samt hur en transformator fungerar. Se till att titta på videon i full upplösning(1080p) för att se tydligt. Lycka till!

Induktion del 4 av 4

Detta är video 4 av 4 där jag pratar om begreppet induktion som är en del i gymnasiekursen Fysik 2. I video 1 till 3 har jag genomgång av olika moment och begrepp medan jag i video 4 löser exempeluppgifter. Jag pratar om olika sätt att se på induktion samt visar hur en inducerad spänning och i sint tur en inducerad ström bildas samt vilken koppling det har till magnetiska fält. Jag går igenom hur man kan avgöra vilken riktning den inducerade strömmen har d.v.s. Lenz lag. Jag visar även hur vi generellt ser på induktion m.h.a. Faradays lag. Jag går även igenom tillämpningar så som hur en enkel generator är uppbyggd och egenskaper hos en växelström samt hur en transformator fungerar. Se till att titta på videon i full upplösning(1080p) för att se tydligt. Lycka till!

Astrofysik del 1 av 6

Detta är första videon av sex där jag pratar astrofysik som är ett delmoment i den gymnasiala kursen Fysik 2. I den här videon pratar jag bland annat om universums storskalighet och vår position samt olika måttenheter. Jag nämner hur vi kan utnyttja olika typer av strålning för att samla information om kosmos samt att vi faktiskt ser bakåt i tiden när vi tittar på avlägsna objekt.

Astrofysik del 2 av 6

Detta är andra videon av sex där jag pratar astrofysik som är ett delmoment i den gymnasiala kursen Fysik 2. I den här videon pratar jag om olika egenskaper hos stjärnor så som luminositet(effekt), intensitet och temperatur samt diverse samband som har med detta att göra. Jag visar vad en Planckkurva är och visar Wiens förskjutningslag samt Boltzmans lag. Jag går även igenom olika metoder för avståndsbestämning av stjärnor och galaxer så som parallaxmetoden och ljusstyrkemetoden samt påpekar vikten av så kallade "standardljus" för att bestämma effekten av en ljuskälla. Standardljus kan vara exempelvis Cepheider eller supernovor.

Astrofysik del 3 av 6

Detta är tredje videon av sex där jag pratar astrofysik som är ett delmoment i den gymnasiala kursen Fysik 2. I den här videon pratar jag om bland annat hur spektroskopi kan ge oss information om en stjärnas innehåll men även dess hastighet via dopplereffekt eller som det också kallas rödförskjutning. Jag visar hur emissionsspektroskopi samt absorptionsspektroskopi fungerar. Jag nämner också Edwin Hubbles arbete med galaxupptäckter och avståndsbestämning av dessa samt Hubbles lag. Jag pratar också om universums expansion och skalfaktorn samt kopplar till ett tidigt universum och visar vart den kosmiska bakgrundsstrålningen kommer ifrån.

Astrofysik del 4 av 6

Detta är fjärde videon av sex där jag pratar astrofysik som är ett delmoment i den gymnasiala kursen Fysik 2. I den videon pratar jag om hur en stjärna bildas samt planetsystemet kring den. Jag visar hur en stjärnas olika stadier i livet kan se ut och även hur man kan klassificera stjärnor i ett så kallat Hertzsprung-Russel diagram. Jag pratar om hur stjärnor kan avsluta sina liv med bland annat planetariska nebulosor, supernovor och hur neutronstjärnor och svarta hål kan bildas. Jag beskriver också lite mer i detalj svarta håls egenskaper. Jag visar hur vår egen uppkomst ej skulle vara möjlig utan stjärnor samt hur vi upptäcker andra planeter kring andra stjärnor.

Astrofysik del 5 av 6

Detta är femte videon av sex där jag pratar astrofysik som är ett delmoment i den gymnasiala kursen Fysik 2. I den här videon pratar jag om villkor för liv i universum och definition av liv. Jag tar även upp mörk materia, mörk energi, gravitationell linsning, naturkonstanterna samt möjlighet till multiversum.

Astrofysik del 6 av 6

Detta är sjätte videon av sex där jag pratar astrofysik som är ett delmoment i den gymnasiala kursen Fysik 2. Detta är en kompletteringsvideo där jag snabbt går igenom och förtydligar vissa delar med muspekaren eftersom den ej spelades in då jag spelade in video 1-5.

Fysik 2/Matematik 4 - Flykthastighet och svarta hål

I den här videon visar jag på ett intressant exempel hur både integralkalkyl och gränsvärdesberäkningar har betydelse i fysik. Jag härleder hur man kan beräkna flykthastigheten som krävs för att undkomma en himlakropps gravitationella fält. Jag spinner vidare på detta och definierar vad en händelsehorisont kring en singularitet innebär. I övrigt resonerar jag lite kring just svarta hål och varför de är intressanta.