Nationellt prov Matematik 1c vt-2012 del 1

I den här videon visar jag lösningar till det nationella provet i matematik 1c del I som skrevs vårterminen 2012. Provet är indelat i olika delar och del I är den del med kortsvar där räknare ej är tillåten.

Nationellt prov Matematik 1c vt-2012 del 2

I den här videon visar jag lösningar till det nationella provet i matematik 1c del II som skrevs vårterminen 2012. Provet är indelat i olika delar och del II är den del som innehåller en större uppgift där tydliga krav på redovisning ställs. Ställ in på högupplöst så att det syns tydligt.

Nationellt prov Matematik 1c vt-2012 del 3

I den här videon visar jag lösningar till det nationella provet i matematik 1c del III som skrevs vårterminen 2012. Provet är indelat i olika delar och del III är den del där fullständiga redovisningar krävs och miniräknare är tillåten.

Nationellt prov Matematik 2c vt-2012 del 1

I den här videon visar jag hur man löser uppgifterna från det nationella provet i matematik 2c som skrevs vårterminen 2012. Provet består av 4 delar kan man säga. En muntlig del samt tre skriftliga varav två av dessa är utan räknare. I den här videon löser jag uppgifterna från del 1 som är utan räknare.

Nationellt prov Matematik 2c vt-2012 del 2

I den här videon visar jag hur man löser uppgifterna från det nationella provet i matematik 2c som skrevs vårterminen 2012. Provet består av 4 delar kan man säga. En muntlig del samt tre skriftliga varav två av dessa är utan räknare. I den här videon löser jag uppgifterna från del 2 som är utan räknare.

Nationellt prov Matematik 2c vt-2012 del 3

I den här videon visar jag hur man löser uppgifterna från det nationella provet i matematik 2c som skrevs vårterminen 2012. Provet består av 4 delar kan man säga. En muntlig del samt tre skriftliga varav två av dessa är utan räknare. I den här videon löser jag uppgifterna från del 3 där grafräknare är tillåten.

Nationellt prov Matematik 2c vt-2012 muntliga delen

I den här videon visar jag hur man löser uppgifterna från det nationella provet i matematik 2c som skrevs vårterminen 2012. Provet består av 4 delar kan man säga. En muntlig del samt tre skriftliga varav två av dessa är utan räknare. I den här videon löser jag uppgifterna från del 4(den muntliga delen).

Nationellt prov Matematik 3c vt-2012 del A

Genomgång av det nationella provet i matematik 3c som skrevs hösten 2012. Provet är indelat i 4 delar (A,B,C,D). I den här videon går jag igenom del A som är den muntliga delen där man tilldelas en av fyra frågor som man ska redovisa. Jag går grundligt igenom alla fyra.

Nationellt prov Matematik 3c vt-2012 del B & C

Genomgång av det nationella provet i matematik 3c som skrevs hösten 2012. Provet är indelat i 4 delar (A,B,C,D). I den här videon går jag igenom del B & C som är delarna där miniräknare ej är tillåtna.

Nationellt prov Matematik 3c vt-2012 del D

Genomgång av det nationella provet i matematik 3c som skrevs hösten 2012. Provet är indelat i 4 delar (A,B,C,D). I den här videon går jag igenom del D som är den delen där miniräknare är tillåten.

Matematik 4 - Lösning av Nationella provet vt-2013 del B

I den här videon visar jag lösningar till det nationella provet i Matematik 4 del B som skrevs vårterminen 2013. Del B är den del som är utan räknare och som endast kräver kortsvar.

Matematik 4 - Lösning av Nationella provet vt-2013 del C - del 1 av 2

Detta är första videon av två där jag visar lösningar till det nationella provet i Matematik 4 del C som skrevs vårterminen 2013. Del C är den del som är utan räknare men som kräver redovisning.

Matematik 4 - Lösning av Nationella provet vt-2013 del C - del 2 av 2

Detta är andra videon av två där jag visar lösningar till det nationella provet i Matematik 4 del C som skrevs vårterminen 2013. Del C är den del som är utan räknare men som kräver redovisning.

Matematik 4 - Lösning av Nationella provet vt-2013 del D - del 1 av 2

Detta är första videon av två där jag visar lösningar till det nationella provet i Matematik 4 del D som skrevs vårterminen 2013. Del D är den del där räknare är tillåten.

Matematik 4 - Lösning av Nationella provet vt-2013 del D - del 2 av 2

Detta är andra videon av två där jag visar lösningar till det nationella provet i Matematik 4 del D som skrevs vårterminen 2013. Del D är den del där räknare är tillåten.