Hantera grafräknaren i Matematik 1 - del 1 av 2

Detta är video 1 av 2 där jag går igenom vilka funktioner du kan använda dig av på grafräknaren när du läser matematikkurs 1 (1c, 1b, 1a) på gymnasiet. Jag använder mig av en Texas Instruments räknare modell TI-83 men samtliga modeller från TI-81 till TI-84 ser lika ut och har i princip samma funktioner. Jag pratar om grundläggande inställningar och smarta funktioner samt visar hur man kan lösa ekvationer och olikheter med räknaren, både algebraiskt och grafiskt. Jag visar också hur räknaren är till stor hjälp vid funktionsanalys genom att visa graffunktionen och tabellfunktionen samt vilka typer av beräkningar som kan vara relevanta för grafer. I slutet går jag även igenom hur man plottar punkter samt utför linjär regression med hjälp av räknaren. Glöm inte att se videon i full upplösning (1080p) för att se tydligt. Lycka till!

Hantera grafräknaren i Matematik 1 - del 2 av 2

Detta är video 2 av 2 där jag går igenom vilka funktioner du kan använda dig av på grafräknaren när du läser matematikkurs 1 (1c, 1b, 1a) på gymnasiet. Jag använder mig av en Texas Instruments räknare modell TI-83 men samtliga modeller från TI-81 till TI-84 ser lika ut och har i princip samma funktioner. Jag pratar om grundläggande inställningar och smarta funktioner samt visar hur man kan lösa ekvationer och olikheter med räknaren, både algebraiskt och grafiskt. Jag visar också hur räknaren är till stor hjälp vid funktionsanalys genom att visa graffunktionen och tabellfunktionen samt vilka typer av beräkningar som kan vara relevanta för grafer. I slutet går jag även igenom hur man plottar punkter samt utför linjär regression med hjälp av räknaren. Glöm inte att se videon i full upplösning (1080p) för att se tydligt. Lycka till!

Matematik 1 (1a 1b 1c) - Talförståelse del 1 av 3

Detta är video ett av tre där jag går igenom grundläggande talförståelse i matematikkurs 1 på gymnasienivå. Jag tar upp räkneregler och de fyra räknesätten, negativa tal, bråktal och beräkningar, potenslagar och roten ur, primtal och primtalsfaktorisering, delbarhet samt tal med annorlunda talbas som exempelvis de binära talen. Se videon i full upplösning för bästa bild. Lycka till!

Matematik 1 (1a 1b 1c) - Talförståelse del 2 av 3

Detta är video två av tre där jag går igenom grundläggande talförståelse i matematikkurs 1 på gymnasienivå. Jag tar upp räkneregler och de fyra räknesätten, negativa tal, bråktal och beräkningar, potenslagar och roten ur, primtal och primtalsfaktorisering, delbarhet samt tal med annorlunda talbas som exempelvis de binära talen. Se videon i full upplösning för bästa bild. Lycka till!

Matematik 1 (1a 1b 1c) - Talförståelse del 3 av 3

Detta är video tre av tre där jag går igenom grundläggande talförståelse i matematikkurs 1 på gymnasienivå. Jag tar upp räkneregler och de fyra räknesätten, negativa tal, bråktal och beräkningar, potenslagar och roten ur, primtal och primtalsfaktorisering, delbarhet samt tal med annorlunda talbas som exempelvis de binära talen. Se videon i full upplösning för bästa bild. Lycka till!

Ekvationslösning del 1 av 2

Detta är video 1 av 2 där jag går igenom grunderna i ekvationslösning. Jag poängterar vad man bör tänka på och visar en mängd exempel där svårighetsgraden hela tiden stegras. Men som sagt, det börjar enkelt. Detta är ett moment i matematikkurs 1a, 1b och 1c på gymnasienivå. Jag behandlar både linjära ekvationer och enklare potensekvationer. Se till att ställa in youtube på maxupplösning (1080p) så ser ni tydligast. Lycka till!

Ekvationslösning del 2 av 2

Detta är video 2 av 2 där jag går igenom grunderna i ekvationslösning. Jag poängterar vad man bör tänka på och visar en mängd exempel där svårighetsgraden hela tiden stegras. Men som sagt, det börjar enkelt. Detta är ett moment i matematikkurs 1a, 1b och 1c på gymnasienivå. Jag behandlar både linjära ekvationer och enklare potensekvationer. Se till att ställa in youtube på maxupplösning (1080p) så ser ni tydligast. Lycka till!

Geometri del 1 av 3

Video 1 av 3 där jag behandlar olika moment inom området geometri som är en del av matematikkurs 1 på gymnasiet. I del 1 går jag igenom grundläggande kunskaper som enhetsomvandlingar gällande längdmått, areamått samt volymmått. Jag pratar om vilka baskunskaper man bör ha och tar även upp vinklar, vinkelsummor, olika trianglar samt Pythagoras sats men även hur man kan lösa ut valfri variabel i en formel. I slutet följer även en del trevliga exempeluppgifter. Glöm inte att se videon i högsta upplösning(1080p) för att se tydligt. Lycka till!

Geometri del 2 av 3

Video 2 av 3 där jag behandlar olika moment inom området geometri som är en del av matematikkurs 1 på gymnasiet. I del 2 går jag igenom grundläggande trigonometri som endast är ett moment i kursen matematik 1c. Jag definierar de tre trigonometriska identiteterna sinus, cosinus och tangens samt visar hur man kan använda dessa i olika sammanhang. I slutet följer även en del trevliga uppgiftsexempel. Glöm inte att se videon i högsta upplösning(1080p) för att se tydligt. Lycka till!

Geometri del 3 av 3

Video 3 av 3 där jag behandlar olika moment inom området geometri som är en del av matematikkurs 1 på gymnasiet. I del 3 går jag igenom begreppet vektorer som endast är ett moment i matematikkurs 1c. Jag beskriver vad en vektor och en skalär är samt visar hur man utför vektoraddition både grafiskt och algebraiskt för att ta reda på resultantens storlek och riktning. I detta avsnitt ser vi även hur trigonometri tillämpas. I slutet följer även en del trevliga uppgiftsexempel. Glöm inte att se videon i högsta upplösning(1080p) för att se tydligt. Lycka till!

Procent, promille & PPM

I den här videon går jag igenom procentbegreppet men även andelsmåtten promille och PPM. Jag visar även hur man använder sig av förändringsfaktorn vid procentuella förändringar. I min genomgång har jag också rikligt med exempel. Titta med högsta upplösning(1080p) om möjligt för bästa bild. Momentet procent med tillämpningar ingår i den gymnasiala kursen matematik 1 på samtliga nivåer (a,b,c). Lycka till!

Index

I den här filmen förklarar jag begreppet index som är en tillämpning på procent. Jag går igenom hur man med hjälp av index kan se hur exempelvis prisutvecklingen för en vara har varierat procentmässigt. Jag beskriver också vad KPI(konsumentprisindex) är samt hur man kan skapa ett eget index om man har prisutvecklingen. I filmen löser jag också exempeluppgifter. Glöm inte att se filmen i maximal upplösning(1080p) för att se så tydligt som möjligt.

Lån & sparande

I den här videon går jag igenom funktionsbegreppet och introducerar termer som beroende variabel, oberoende variabel, definitionsmängd, värdemängd, värdetabell, graf, koordinatsystem, skrivsättet f(x), proportionalitet, avläsning av graf m.m. Jag visar också hur man går från en givet funktion till att rita ut dess graf via en värdetabell. Se till att ställ in filmen på högsta upplösning för att se alla detaljer.

Funktioner & grafer

I den här videon går jag igenom funktionsbegreppet och introducerar termer som beroende variabel, oberoende variabel, definitionsmängd, värdemängd, värdetabell, graf, koordinatsystem, skrivsättet f(x), proportionalitet, avläsning av graf m.m. Jag visar också hur man går från en givet funktion till att rita ut dess graf via en värdetabell. Se till att ställ in filmen på högsta upplösning för att se alla detaljer.

Att konstruera funktioner

I den här videon gör jag 19 uppgifter som handlar om att skapa en funktion utifrån en text. Det kommer att röra sig om både linjära funktioner, potensfunktioner och exponentialfunktioner. Som lärare upplever jag att elever har det svårt för att skapa egna funktioner så här kommer ett gäng bra uppgifter som visar hur det kan gå till. Anledningen till att skapa funktioner förmodligen upplevs svårt tror jag beror på att det inte finns en given modell att följa på förhand utan det beror på hur uppgiften ser ut. Glöm inte att se videon i full upplösning (1080p) för att se tydligt. Lycka till!

Sannolikhetslära

I den här videon går jag igenom det som berör sannolikhetslära i kurserna matematik 1b och 1c på gymnasiet. Jag behandlar begrepp som sannolikheter i ett och flera steg och hur det kan visualiseras m.h.a. träddiagram. Jag går även igenom komplementhändelse och tittar också på sannolikheter där händelser är beroende av varandra samt hur man kan göra tabeller som hjälp vid sannolikhetsberäkningar. Se videon i full upplösning(1080p) för bästa skärpa. Lycka till!