Hantera grafräknaren del 1 av 2

Detta är video 1 av 2 där jag går igenom hur du hanterar grafräknaren i matematikkursen Matematik 2 (2c & 2b) på gymnasiet. Jag använder mig av en Texas Instruments räknare modell TI-83 men de flesta i den serien fungerar på liknande sätt. I den första videon visar jag hur man ritar funktioner samt använder grafräknarens tabellfunktion. Jag visar även hur man kan ta reda på lutningen i en viss punkt för en funktion. Sedan går jag igenom hur man löser ekvationssystem både grafiskt och algebraiskt på räknaren. Jag visar också hur du kan lösa ekvationssystem med fler än två variabler med hjälp av matriser.

Hantera grafräknaren del 2 av 2

Detta är video 2 av 2 där jag går igenom hur du hanterar grafräknaren i matematikkursen Matematik 2 (2c & 2b) på gymnasiet. Jag använder mig av en Texas Instruments räknare modell TI-83 men de flesta i den serien fungerar på liknande sätt. I den andra videon visar jag hur du hittar max/min punkter samt symmetrilinjen för andragradsfunktioner. Jag visar också hur man löser andragradsekvationer med räknarens hjälp både grafiskt och algebraiskt. Vidare visar jag hur man med hjälp av regression kan anpassa en funktion till en given mätdata. Jag visar att det finns olika typer av regression och tar ett exempel med linjär regression. Gällande statistik tittar vi på hur miniräknaren kan automatiskt räkna ut diverse läges och spridningsmått så som medelvärde, median och standardavvikelse. Jag plottar även ett låddiagram utifrån en given data och pratar utifrån det.

Linjära funktioner

Genomgång av linjära funktioner, linjens ekvation, som är en del av gymnasiekursen matematik 2c. Vi kikar på hur man kan rita ut en graf via en värdetabell. Vi tittar på vad som är karaktäristiskt för en linjär funktion och hur man kan ta reda på vilken den linjära funktionen är beroende på vilken typ av information man får. Tyvärr tappar kameran fokus i ett par partier men då går det bra att bara lyssna. Detta är den filmen som har detta problem i mina videoserier.

Linjära funktioner - exempeluppgifter del 1

I den här videon(del 1 av 2) räknar jag exempeluppgifter som handlar om linjära funktioner. Uppgifterna är av blandad svårighetsgrad så det finns något för alla!

Linjära funktioner - exempeluppgifter del 2

I den här videon(del 1 av 2) räknar jag exempeluppgifter som handlar om linjära funktioner. Uppgifterna är av blandad svårighetsgrad så det finns något för alla!

Linjära ekvationssystem & tillämpningar

Genomgång av linjära ekvationssystem med två och tre obekanta. Förklaring med både grafisk och algebraisk metod (substitutionsmetoden och additionsmetoden) samt tillämpningar.

Algebra

Genomgång av förenkling av uttryck, kvadreringsregeln, konjugatregeln och faktorisering.

Matematik 2 - Algebra - Exempeluppgifter del 1 av 4

Detta är video 1 av 4 där jag räknar exempeluppgifter i algebra som är en del av matematikkurs 2 på gymnasienivå. Jag löser ekvationssystem grafiskt och algebraisk. Algebraiskt visar jag exempel med både två och tre variabler samt visar substitutionsmetoden, addition och subtraktionsmetoden samt visar tillämpningar till ekvationssystem. Vidare löser jag problem som handlar om matematiska identiteter samt går igenom kvadrerings/konjugatreglerna och faktorisering av algebraiska uttryck.

Matematik 2 - Algebra - Exempeluppgifter del 2 av 4

Detta är video 2 av 4 där jag räknar exempeluppgifter i algebra som är en del av matematikkurs 2 på gymnasienivå. Jag löser ekvationssystem grafiskt och algebraisk. Algebraiskt visar jag exempel med både två och tre variabler samt visar substitutionsmetoden, addition och subtraktionsmetoden samt visar tillämpningar till ekvationssystem. Vidare löser jag problem som handlar om matematiska identiteter samt går igenom kvadrerings/konjugatreglerna och faktorisering av algebraiska uttryck.

Matematik 2 - Algebra - Exempeluppgifter del 3 av 4

Detta är video 3 av 4 där jag räknar exempeluppgifter i algebra som är en del av matematikkurs 2 på gymnasienivå. Jag löser ekvationssystem grafiskt och algebraisk. Algebraiskt visar jag exempel med både två och tre variabler samt visar substitutionsmetoden, addition och subtraktionsmetoden samt visar tillämpningar till ekvationssystem. Vidare löser jag problem som handlar om matematiska identiteter samt går igenom kvadrerings/konjugatreglerna och faktorisering av algebraiska uttryck.

Matematik 2 - Algebra - Exempeluppgifter del 4 av 4

Detta är video 4 av 4 där jag räknar exempeluppgifter i algebra som är en del av matematikkurs 2 på gymnasienivå. Jag löser ekvationssystem grafiskt och algebraisk. Algebraiskt visar jag exempel med både två och tre variabler samt visar substitutionsmetoden, addition och subtraktionsmetoden samt visar tillämpningar till ekvationssystem. Vidare löser jag problem som handlar om matematiska identiteter samt går igenom kvadrerings/konjugatreglerna och faktorisering av algebraiska uttryck.

Andragradsekvationer & tillämpningar

Föreläsning om hur man löser andragradsekvationer både med reella och komplexa lösningar. Jag visar även ett antal tillämpningar.

Andragradsekvationer - exempeluppgifter del 1

I den här videon räknar jag exempeluppgifter som handlar om andragradsekvationer som går att lösa dels med roten ur funktionen och dels genom nollproduktsmetoden. Detta är typiska uppgifter som återfinns i matematikkurs 2 på gymnasiet. Jag löser uppgifter av varierande svårighetsgrad så det finns något för alla. Lycka till!

Andragradsekvationer - exempeluppgifter del 2

I den här videon räknar jag exempeluppgifter som handlar om andragradsekvationer som löses med pq-formeln. Jag visar också tillämpningar där andragradsekvationer kan dyka upp. Detta är typiska uppgifter som återfinns i matematikkurs 2 på gymnasiet. Jag löser uppgifter av varierande svårighetsgrad så det finns något för alla. Lycka till!

Andragradsfunktioner & tillämpningar

Genomgång av andragradsfunktioner samt tillämpningar. Jag beskriver vad som är karakteristiskt för andragradsfunktioner, deras utseende samt hur man hittar maximi och minimipunkter samt symmetrilinjen. I slutet visar jag även ett par tillämpningar.

Andragradsfunktioner Exempeluppgifter del 1

I den här videon räknar jag exempeluppgifter och tillämpningar som rör andragradsfunktioner som är en del i matematikkurs 2 på gymnasienivå. Jag löser basproblem upp till tuffa uppgifter så det finns något för alla. Lycka till!

Andragradsfunktioner Exempeluppgifter del 2

I den här videon räknar jag exempeluppgifter och tillämpningar som rör andragradsfunktioner och roten ur funktioner som är en del i matematikkurs 2 på gymnasienivå. Jag löser basproblem upp till tuffa uppgifter så det finns något för alla. Lycka till!

Exponentialfunktioner

Genomgång av exponentialfunktioner i generell form samt tillämpningar som medför exponentialekvationslösning.

Logaritmer

Genomgång av definitionen av 10-logaritmen (log). Jag pratar även om logaritmlagarna samt hur dessa kan användas som ett verktyg vid ekvationslösning av bland annat exponentialekvationer.

Geometri del 1 av 2

Genomgång av diverse vinkelsamband inom geometri samt likformighet.

Geometri del 2 av 2

Genomgång av vinklar i cirklar (randvinkel, mittpunktsvinkel) samt inskrivna 4-hörningar i cirklar. Jag pratar även om bisektrissatsen,kordasatsen, avståndsberäkningar och medelavståndsberäkningar mellan punkter i ett koordinatsystem. I slutet tar jag även ett knivigt problem med pythagoras sats.

Statistik

Genomgång av hur man gör en statistisk undersökning samt analys av bortfall. Jag går igenom regressionsanalys och korrelation. Vi tittar även på de vanliga lägesmåtten: medelvärde, median och typvärde samt spridningsmåtten: variationsbredd, varians och standardavvikelse. Vi kikar även på hur vi kan analysera spridning med hjälp av låddiagram och normalfördelningskurvan.